Wat is aikibudo

Wat is Aikibudo?

Het huidige onderricht in Aikibudo omvat het doorgeven van traditionele Japanse krijgstechnieken en concepten zoals ze verspreid werden vóór WO II door grootmeester Takeda Sokaku (Daito ryu aikijujutsu) en zijn leerling Morihei Ueshiba. In de beoefening vinden we een uitgebreide set van manuele en gewapende verdedigingstechnieken terug.

Het ongewapend gedeelte bestaat vooral uit klemmen, worpen en pin technieken als reaktie op een variëteit van agressies. De technieken zelf zijn kort, beweeglijk en realistisch en baseren zich vooral op de beweging en kracht van de tegenstander. Ze worden aangeleerd via verschillende oefenvormen. Het gewapend gedeelte anderzijds omvat de “Katori Shinto Ryu” – de oudste zwaardschool in Japan en aldaar opgenomen als cultureel erfgoed.

  

Voor wie is Aikibudo ?

Aikibudo is ontworpen als verdedigingssysteem en is geschikt voor iedereen – zowel mannen als vrouwen. Ondanks de verfijndheid van veel technieken is er geen voorkennis, lichamelijke conditie of lenigheid vereist. Stapsgewijs wordt de basis aangeleerd, en herhaald.

Bij de ene zal het aspect krijgskunst belangrijker zijn dan bij de andere, die dan weer de ontspanning als hoofddoel ziet. Voor allen draagt Aikibudo bij tot de menselijke ontwikkeling, een versterking van het zelfvertrouwen en een toename van de persoonlijke veiligheid.

Historisch kader

Aikibudo ontstond in de Japanse middeleeuwen toen, tijdens de vele burgeroorlogen, iedereen aan vecht- of krijgskunsten deed. Ze werden beoefend om te kunnen overleven en ter bescherming van persoonlijke eigendommen of dat van de landheer.

Begin deze eeuw echter, was door ingrijpende politieke en sociale veranderingen het geheel van deze oude krijgstechnieken zo onbekend geworden dat Takeda Sokaku besloot om ze te instrueren aan de buitenwereld (toen: andere Japanners).

Door zijn extreme competentie werd hij in Japan zo bekend dat hij overal stond aangeschreven als een grootmeester. Hij bracht bekende leerlingen voort zoals Morihei Ueshiba die na WO II de meer gekende en moderne vorm, Aikido, creëerde. Het Aikibudo daarentegen leunt eerder aan tegen de oudere vorm.

Aikibudo vandaag…

Aikibudo wordt vanuit Frankrijk verspreid door Meester Alain Floquet (9e DAN Kyoshi) en zijn assistenten. Voor België werd de heer Paul Patrick Harmant (7e DAN) als verantwoordelijke assistent van Meester Floquet aangesteld.

Meester Floquet is zelf een leerling van Meester Mochizuki, Meester Takeda Tokimune en Meester Yoshio Sugino. Om de zuiverheid en originaliteit van de technieken verder uit te diepen, worden buiten de gewone lessen regelmatig stages georganiseerd door zowel Meester Floquet als zijn assistenten.