In overleg met onze technisch verantwoordelijke, Sensei Paul Patrick Harmant, is besloten om onze Aikibudo stage van 23 en 24 Mei 2020 te annuleren.

En concertation avec notre responsable technique, Sensei Paul Patrick Harmant, nous avons décidé d’annuler notre stage Aikibudo de 23 et 24 mai 2020.

In consultation with our technical manager, Sensei Paul Patrick Harmant, it has been decided to cancel our Aikibudo seminar on May 23 and 24, 2020